Carousel

VYTVÁŘÍME SPOLEČNĚ MĚSTO S DOBROU ADRESOU


Počet aut v posledních desetiletích strmě roste a s tím se zvyšují i nároky na prostor, kudy vozidla jezdí, kde parkují nebo kde se o ně dá pečovat. Auta člověka skutečně pomalu vytlačují z jeho vlastního prostoru, my, lidé, však pro ně tento veřejný prostor sami ochotně přetváříme a trochu nevědomky kvůli vlastnímu pohodlí se okrádáme o přirozenou sounáležitost a potřebu sdílet život s ostatními lidmi.

Nesmírným tempem přibývají nové silnice, rozšiřují se stávající, město je dnes autům podřízeno víc než kdy jindy. Lidé si to začínají uvědomovat, chtějí si život plnohodnotně užívat, chodit do parků, žít v pěkném, čistém a klidném prostředí. Je ale těžší a těžší ve městech taková místa najít. Proto vznikl Generel dopravy pro město Zlín. Jeho cílem je udržitelný rozvoj automobilové dopravy a zrovnoprávnění dalších způsobů přepravy − prostředků hromadné dopravy, jízdních kol či pěší dopravy.

Chceme, aby Zlín byl městem pro lidi, městem, kde se bude dobře žít.

Generel, který je jakýmsi strategickým plánem rozvoje, nám v tom pomůže. O frázi se nejedná. Analýza ukázala, že cca 75% našich cest je do vzdálenosti 5 km, ideální právě pro chůzi, jízdní kolo a veřejnou dopravu. Současně víme, že cca 68% všech cest ve městě je cílových a tranzitních, neboli problém s dopravou nedělají obyvatelé města Zlína... Přeneseně je tak generel plánem města Zlína krátkých vzdáleností do 5 km.

Chcete o nás vědět více?